duminică, 4 decembrie 2011

Tipuri de activităţi desfăşurate în CDI

În CDI se pot iniţia, organiza si desfăsura următoarele categorii de activităţi:
a) pedagogice: prezentarea CDI si a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea
documentară, formarea competenţelor din domeniul info-documentar , activităţi scolare, proiecte disciplinare si inter/trans disciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea si consolidarea competenţelor dobândite
b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audio-video si mass-media, expoziţii,
vizite si întâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere
de creaţie, de valorizare a patrimoniului si a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale
etc.;
c) comunicare: colectarea, prelucrarea si difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau
externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională si
locală, participarea la promovarea si diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei,
participarea la promovarea activităţilor CDI si a imaginii scolii etc;
d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea
activităţilor), a resurselor materiale (mobilier, materiale si echipamente), a fondului documentar, a
formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor si a activităţilor planificate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu