duminică, 4 decembrie 2011

CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE


Regulament de organizare şi funcţionare .Secţiunea CDI

CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE (CDI)    Centrul de documentare si informare este o structura info-documentara modernă, un centru de resurse pluridisciplinare si multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, informare si de exploatare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire si integrare.  CDI concentrează în acelasi spaţiu un fond documentar actualizat, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor si specificului unităţii de învăţământ, mijloace de documentare si informare, echipamente si instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizării si desfăsurării activităţilor specifice, precum si personal calificat în domeniul stiinţelor documentării si informării. CDI deserveste întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ si este parte integrantă a unităţii de învăţământ.  CDI contribuie la asigurarea egalităţii de sanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice si sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie si servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunităţii locale. CDI înfiinţate în unităţile de învăţământ nu pot fi desfiinţate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu