joi, 8 decembrie 2011

,,Colind la Casa Domnului"În perioada 1- 23  decembrie 2011 , la Şcoala cu Cls. I-VIII Lăpuş , în Centrul de Documentare şi Informare se derulează proiectul interdisciplinar în parteneriat cu biserica ortodoxă ,, Colind la Casa Domnului”.
         Scopul proiectului este cunoaşterea şi conservarea valorilor creştine , cu accent pe sărbătoarea Naşterii Domnului şi aducerea în prim plan a valorilor culturale printr-o atentă coordonare în documentarea şi informarea elevilor de către  echipa pedagogică.
        Finalizarea proiectului va avea loc pe data de 21 decembrie 2011 la Biserica ortodoxă Strâmbu- Băiuţ iar pe data de 23 decembrie în CDI Şcoala cu Cls. I-VIII Lăpuş unde se va realiza şi o expoziţie cu produsele finale ale proiectului.

duminică, 4 decembrie 2011

CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE


Regulament de organizare şi funcţionare .Secţiunea CDI

CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE (CDI)    Centrul de documentare si informare este o structura info-documentara modernă, un centru de resurse pluridisciplinare si multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, informare si de exploatare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire si integrare.  CDI concentrează în acelasi spaţiu un fond documentar actualizat, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor si specificului unităţii de învăţământ, mijloace de documentare si informare, echipamente si instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizării si desfăsurării activităţilor specifice, precum si personal calificat în domeniul stiinţelor documentării si informării. CDI deserveste întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ si este parte integrantă a unităţii de învăţământ.  CDI contribuie la asigurarea egalităţii de sanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice si sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie si servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunităţii locale. CDI înfiinţate în unităţile de învăţământ nu pot fi desfiinţate.

Tipuri de activităţi desfăşurate în CDI

În CDI se pot iniţia, organiza si desfăsura următoarele categorii de activităţi:
a) pedagogice: prezentarea CDI si a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea
documentară, formarea competenţelor din domeniul info-documentar , activităţi scolare, proiecte disciplinare si inter/trans disciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea si consolidarea competenţelor dobândite
b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audio-video si mass-media, expoziţii,
vizite si întâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere
de creaţie, de valorizare a patrimoniului si a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale
etc.;
c) comunicare: colectarea, prelucrarea si difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau
externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională si
locală, participarea la promovarea si diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei,
participarea la promovarea activităţilor CDI si a imaginii scolii etc;
d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea
activităţilor), a resurselor materiale (mobilier, materiale si echipamente), a fondului documentar, a
formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor si a activităţilor planificate

Ziua Nationala a Romaniei

Proiectul interdisciplinar dedicat ,,Marii Uniri" s-a desfasurat pe data de 30 noiembrie 2011 iar disciplinele implicate au fost: istorie, română, desen, muzică.
vizionare film documentar

munca pe echipe

premierea câştigătorilor
Proiectul a vizat cunoaşterea şi sensibilizarea elevilor cu privire la ziua de 1 decembrie 1918  ziua proclamării Marii Uniri de la Alba Iulia